Leden Kerngroep

Sinds september 2014 is de kerngroep die de acties van de Commissie Willems gaat ondersteunen operationeel. De samenstelling is als volgt:

 • René Scheffers (Clustercommissaris)
 • Barbara Huneman (Provincie Groningen; regionale subsidieverlening)
 • Monique Smit (Ministerie van Economische zaken; nationale subsidieverlening, North4Bio studie, belemmerende regelgeving)
 • Patrick Brouns (Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta; belemmerende regelgeving)
 • Eertwijn van den Dool  (Kwartiermaker Collectieve Utilities Eemsdelta)
 • Henri Kats (Groningen Seaports; Business Manager Chemicals)  
 • Errit Bekkering (NOM; acquisitie-manager Eemsdelta)
 • Harm Post (directeur Groningen Seaports; klankbordfunctie)
 • Cor Zijderveld (voorzitter SBE; klankbordfunctie)

Brochure Chemport Delfzijl

Chemiecluster op Stoom

Het energie-intensieve chemiecluster Eemsdelta staat onder druk. Tegelijkertijd heeft het cluster een goede uitgangspositie om de uitdagingen het hoofd te bieden. Het cluster heeft veel potentieel en vernieuwingskracht. De gunstige ligging, de goede infrastructuur, de hoge arbeidsproductiviteit en de nabijheid van groene grondstoffen maakt de Eemsdelta bij uitstek geschikt als toekomstbestendige chemiecluster. De commissie Willems heeft daarom in opdracht van Minister Kamp van Economische Zaken en Gedeputeerde Van Mastrigt van de Provincie Groningen (EZ) een actieplan opgesteld om het chemiecluster Eemsdelta te versterken.

De belangrijkste acties zijn:

 • Het versnellen van gereed liggende projecten. Hiervoor wordt een regionale investeringsregeling opgesteld en worden belemmeringen in de regelgeving aangepakt
 • Het organiseren en versterken van gemeenschappelijke utilities
 • Het acquireren van nieuwe bedrijven
 • Het opzetten van een gezamenlijke onderzoeks- en RD-agenda

Het chemiecluster in Delfzijl met op de achtergrond de Eemshaven

Het chemiecluster in Delfzijl met op de achtergrond de Eemshaven

 Overzicht van de aanwezige utiliteiten in Delfzijl
Overzicht van de aanwezige utiliteiten in Delfzijl

 

MEER WETEN OVER CHEMIECLUSTER OP STOOM?

Neem contact op met clustercommissaris René Scheffers (0596-640400) voor de voortgang, mogelijkheden en activiteiten.

RIG Subsidie

Het ministerie van Economische Zaken heeft €20 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Regionale Investeringssteun Groningen 2014, kortweg RIG 2014. De RIG 2014 is een project dat wordt medegefinancierd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), Ruimtelijk Economisch Programma”. De regeling heeft tot doel investeringssteun te verlenen aan ondernemingen gevestigd in de Eemsdelta en de Zernike-campus.

Evaluatie RIG2014

Meer weten over uw mogelijkheden?
www.snn.eu/rig2014

Inhoud toevoegen ...

Volg Groningen Seaports
op Social Media