Facts & Figures

  • Directe toegang tot Nederlandse snelweg (A7) en Duitse Autobahn (A31) netwerk 
  • Twee moderne zeehavens 
  • Directe toegang tot hoofd binnenvaartnetwerk 
  • Directe toegang tot spoor (37 km in beide havengebieden) 
  • Volle snelheid tot haveningang 
  • Geen loodsen nodig voor schepen < 90 meter 
  • Congestievrije havens 
  • Diepgang Delfzijl: 9 meter 
  • Diepgang Eemshaven: 11 meter (14 meter in de toekomst)

 

 

 

Bereikbaarheid

Eén van de sterkste kanten van Groningen Seaports is de goede toegankelijkheid, zowel over water, de weg, per spoor als via de binnenvaart. De havens liggen strategisch gezien zeer gunstig voor met name Noordwest Europa. De bereikbaarheid van de havens is uitstekend te noemen met een aanzienlijke diepgang en nauwelijks wachttijden.

Spoor

Beide havens zijn aangesloten op het spoorwegennet via het rangeerterrein Onnen bij Groningen. Aangezien er sinds september 2005 een aansluiting is op het Duitse net via Weener-Nieuweschans is de impact van de railinfraheffing van en naar de Groninger zeehavens zeer beperkt. Daarnaast heeft Railion een on-site rangeerdienst op het Delfzijlster industrieterrein.

Weg

Volgens een onderzoek van TNO, in opdracht van de brancheorganisaties Transport en Logistiek Nederland en de EVO, kosten files het bedrijfsleven ruim een miljard euro. Noord-Nederland kent nauwelijks files en dat mag dus als een absolute USP worden beschouwd, want over de weg zijn de Groninger zeehavens prima en congestievrij te bereiken. Via de N33 kan het vrachtverkeer ongehinderd van Assen naar de Eemshaven rijden en via de A31 in Duitsland is het Roergebied vanuit de Groninger zeehavens zeer goed bereikbaar. In vergelijking met bijvoorbeeld Rotterdam is de afstand van en naar het Roergebied nagenoeg gelijk, maar als gevolg van géén congestie wordt die afstand van en naar Delfzijl of de Eemshaven (vaak) wel sneller afgelegd. De afstand van de bedrijventerreinen van Groningen Seaports tot de snelweg Nieuweschans-Amsterdam (A7) is circa 20 kilometer, waarbij de toegangswegen congestievrij zijn. Verder heeft de Eemshaven via de N46 een rechtstreekse verbinding met de stad Groningen en het verdere wegennet. Voorts is er in Delfzijl en de Eemshaven een havennummersysteem doorgevoerd. Door dit havennummersysteem wordt naderend verkeer optimaal de juiste route naar de diverse industrie- en bedrijventerreinen gewezen.

Binnenvaart

De haven van Delfzijl en haar bedrijventerreinen zijn prima ontsloten voor de binnenvaart. De meeste bedrijventerreinen in Delfzijl liggen aan de Oosterhornhaven, die uitmondt in het Eemskanaal en daarmee is de haven van Delfzijl direct aangesloten op de route Delfzijl-Groningen-Lemmer en het verdere binnenvaartnetwerk. Naast de Oosterhornhaven heeft Groningen Seaports ook een tweede binnenhaven, de Farmsumerhaven, die eveneens een belangrijke schakel vormt in de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl. Deze hoofdvaarweg is onlangs enorm opgewaardeerd. De twee binnenhavens zijn een essentieel onderdeel van het totale logistieke complex en garanderen een goede ontsluiting van het achterland voor de binnenvaart. Via de haven van Delfzijl en de Eems is de Eemshaven ook bereikbaar voor binnenvaartschepen.

Zeevaart

De haven van Delfzijl is toegankelijk voor schepen met een diepgang van 9 meter. Eemshaven heeft een diepgang van 11 meter, maar naar verwachting zal de Eemshaven in de toekomst bereikbaar zijn voor schepen met een diepgang van 14 meter. De belangrijkste goederenstromen zijn mineralen (zout, kalksteen, zand), chemische producten (basis chemicaliën), olieproducten (biobrandstoffen, bitumen) en voedingsproducten (veevoeder, vis, suiker, gerst, mout).

Bezoekadres
Handelskade Oost 1
9934 AR Delfzijl

Tel.: +31 (0)596 640400

KvKnr. 58141057
BTWnr. NL 852893048.B01


(c) Groningen Seaports NV
Realisatie: iVendo Marketing

Postadres
Postbus 20004
9930 PA Delfzijl
 

E-mail
info@groningen-seaports.com

 

Links
Brainwierde Weiwerd
Havenvisie 2030
Eemsdelta Vastgoed

Volg Groningen Seaports
op Social Media