Tarieven

Binnenvaart

Voor het gebruik van de haven en sommige openbare havenfacilitieiten door binnenvaartschepen, sleepboten, vissersschepen, werk- en afmeervlotten, pontons, hefvaartuigen, baggerschepen, drijvende kranen en andere drijvende vaartuigen worden havengelden in rekening gebracht.

Tarieventabel

Tarieventabel Binnenhavengeld 2016

Zeevaart 

Voor het gebruik van de haven door zeeschepen worden havengelden in rekening gebracht. Voor alle vaartuigen wordt alleen de 'International Tonnage Certificate' (itc) geaccepteerd als basis voor de heffing van havengelden.

Tarieven

Groningen Seaports vermeldt haar haventarieven in Nautical Directory & Harbour Tariffs 2016 (PDF 6,5 MB). Alle soorten tarieven, zoals zeehavengelden, binnenhavengelden, kadegelden, sleeptarieven, etc. staan in dit boekje weergegeven. De loodstarieven staan hierin niet vermeld, die vindt u op de website van het Loodswezen. In haar havens hanteert Groningen Seaports een uniek tarievensysteem voor veel voorkomende goederensoorten: zeeschepen betalen per ton overgeslagen goederen en niet over het bruto tonnage van het schip. Hierdoor zijn beide havens prijstechnisch zeer concurrerend. De havens kennen bovendien nauwelijks wachttijden.

Havenafval

In de wetgeving wordt van zeeschepen een indirecte bijdrage verlangd voor de inname en verwerking van scheepsafval. Daarvoor betalen zeeschepen bij aanloop van de havens in beheer bij Groningen Seaports een aanslag, ook als geen afval wordt afgegeven (vooraf lozen in zee biedt dus geen financieel voordeel). Zeeschepen krijgen na betaling van de heffing de beschikking over een afgifterecht. Het afgifterecht is een bedrag waarvan de hoogte afhankelijk is van de Bruto Tonnage-maat (BT) van het schip (zie tabel).

BT-klasse
Indirecte bijdrage*
 Afgifterecht
Vissersschepen € 7,50 -
< 100 € 10,- -
101 - 2.000 € 40,- € 300,-
 
2.001 - 3.000 € 80,- € 400,-
 
3.001 - 6.000 € 115,- € 500,-
 
6.001 - 10.000 € 180,- € 600,-
 
> 10.000 € 300,- € 1,000,-
 

  * Exclusief € 15,- administratiekosten 

Bezoekadres
Handelskade Oost 1
9934 AR Delfzijl

Tel.: +31 (0)596 640400

KvKnr. 58141057
BTWnr. NL 852893048.B01


(c) Groningen Seaports NV
Realisatie: iVendo Marketing

Postadres
Postbus 20004
9930 PA Delfzijl
 

E-mail
info@groningen-seaports.com

 

Links
Brainwierde Weiwerd
Havenvisie 2030
Eemsdelta Vastgoed

Volg Groningen Seaports
op Social Media