Bijzonder transport

Binnen het beheersgebied van Groningen Seaports is het alleen toegestaan om met een bijzonder transport te varen als hier een vergunning voor afgegeven is. In artikel 1.21 van het binnenvaartpolitiereglement wordt een bijzonder transport nader omschreven.

Een bijzonder transport is het verplaatsen op de vaarweg van een schip of samenstel waarvan de lengte, de breedte, de diepgang, de manoeuvreerbaarheid of de snelheid niet verenigbaar is met het karakteristiek van de vaarweg. Of het verplaatsen van een drijvende inrichting of een drijvend voorwerp op de vaarweg.

Per aanvraag wordt er bekeken onder welke voorwaarden een transport mag plaatsvinden. Er kunnen extra eisen of voorwaarden aan het bijzondere transport gesteld worden om de veiligheid en vlotheid van het scheepvaartverkeer te waarborgen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan onder welke weersomstandigheden een transport mag plaatsvinden of het aantal sleepboten wat minimaal nodig is.

Wanneer uw transport voldoet aan artikel 1.21 van het binnenvaartpolitiereglement kunt u een vergunningaanvraag indienen door het invullen van het onderstaande formulier.

Formulier

Vul AUB alle gevraagde onderdelen volledig in.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verzenden
* Verplicht

Bezoekadres
Handelskade Oost 1
9934 AR Delfzijl

Tel.: +31 (0)596 640400

KvKnr. 58141057
BTWnr. NL 852893048.B01


(c) Groningen Seaports NV
Realisatie: iVendo Marketing

Postadres
Postbus 20004
9930 PA Delfzijl
 

E-mail
info@groningen-seaports.com

 

Links
Brainwierde Weiwerd
Havenvisie 2030
Eemsdelta Vastgoed

Volg Groningen Seaports
op Social Media